Våra tjänster

Vi är medlemmar i SRF, branschorganisationen för redovisningskonsulter. Vi arbetar med allt från redovisningstjänster till deklarationer. Välkommen med din förfrågan.

Vi arbetar inom följande områden:

  • Redovisning – en väl fungerande redovisning ger ett ovärderligt beslutsunderlag för att kunna driva ett framgångsrikt företag. Rätt bokfört från början sparar företagen mycket tid och pengar.

  • Fakturering – hanteringen av företagets fakturor är tidskrävande och det är mycket viktigt att det görs regelbundet. Vi hjälper dig att få iväg fakturorna i tid och vi håller koll på att kunderna betalar i rätt tid.

  • Scanning – vi scannar alla dina leverantörsfakturor så att du lätt kan komma åt via webben när du vill. Du slipper leta efter kopior och du får mycket bra kontroll på dina kostnader i olika projekt i din verksamhet.

  • Attest och betalningar – alla leverantörsfakturor attesteras av dig i programmet där vi scannat dina fakturor. Vi ser till att alla betalningar snabbt och enkelt skickas via fil till banken för betalning.

  • Lönehantering – vi ser till att du och din personal får  rätt lön utebetalad varje månad.
  • Konsultation – behöver du någon att diskutera dina framtidsplaner med så finns vi alltid till för dig. Det är viktigt att du har ett mål för din verksamhet och att du vet hur du vill utveckla din affärsidé.

  • Bokslut – vi hjälper dig att upprätta ett bokslut enligt de lagar och regler som finns och att allt görs enligt god redovisningssed.

  • Årsredovisning – vi ser till att bolagets årsredovisning upprättas på ett överskådligt sätt så att det ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Vi ser också till att allt skickas till myndigheter i rätt tid.

  • Deklaration – alla som driver företag måste redovisa allt till skatteverket i en inkomstdeklaration. Vi ser till att allt redovisas korrekt på alla blanketter och vi hjälper dig att svara på alla frågor från skatteverket.

Vill du veta mer om oss och våra tjänster, kontakta oss gärna!